Vanaf 25 mei 2018, wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming ( A.V.G.) van kracht. De regels omtrent gebruik van persoonsgegevens veranderen.
In onderstaande brief, leggen wij uit wat dit inhoudt.


Privacyverklaring Dierenkliniek van Alkemadelaan

1 april 2018

Uw privacy is voor Dierenkliniek van Alkemadelaan van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij onze praktijk allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Dierenkliniek van Alkemadelaan.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zoals: uw factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming.  

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende zaken:

 • Om met u te kunnen communiceren betreffende uw huisdier
 • Om u informatiebrieven of nieuwsbrieven te kunnen sturen
 • Om uw huisdier op te roepen voor vaccinatie of controlebezoeken
 • Om u op de hoogte te houden van eventuele acties
 • Om bv een condoleance bericht o.i.d. te sturen
 • Om u een factuur te kunnen sturen
 • Om informatie betreffende uw dier door te geven aan een collega dierenarts( spoeddienst)

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw gegevens.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor ons werk ( doorverwijzing naar specialist/laboratorium) of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Dierenkliniek van Alkemadelaan
Van Alkemadelaan 20
2597 AM Den Haag

info@dierenartsalkemadelaan.nl

070-3248651 /3242368

Privacy en AVG 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *