Brexit: Rabiës titerbepaling niet nodig voor het reizen naar het Verenigd Koninkrijk

In de UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/2016 VAN DE COMMISSIE van 9 december 2020 werd duidelijk dat een rabiëstiterbepaling niet nodig is voor dieren afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk geplaatst op de landenlijst met laag rabiës risico.

De volgende eisen blijven (wel) van kracht:
Van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk
Vooralsnog geeft het VK zelf aan dat er na de Brexit niets gaat veranderen. Dit betekent dat aan de volgende eisen moet worden voldaan:
• Het dier is gechipt.
• Het dier heeft een geldige rabiësvaccinatie.
• Het dier heeft een geldig EU-dierenpaspoort.
• Honden moeten behandeld zijn tegen Echinococcus minimaal 24 uur en maximaal 120 uur (5 dagen) voor het tijdstip van binnenkomst in het VK.

Van het Verenigd Koninkrijk (terug) naar Nederland
Als de eigenaar van het VK naar Nederland reist, dan moet in ieder geval aan de volgende eisen worden voldaan:
• Het dier is gechipt.
• Het dier heeft een geldige rabiësvaccinatie.
• Het dier heeft een geldig EU-dierenpaspoort of een gezondheidscertificaat afgegeven door de officiële autoriteit van het VK. Let op: omdat het VK na de Brexit geen onderdeel meer is van de EU, is het EU-dierenpaspoort dat in het VK is uitgegeven niet meer geldig!

Rabies titerbepaling niet nodig voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk na de Brexit