Let op bij gebruik vlooien/ teken middelen!
Naar aanleiding van een artikel uit de krant, leek het ons een goed idee om u nogmaals te herinneren aan het effect van bestrijdingsmiddelen op de natuur. Wij voeren al een aantal jaar ons eigen beleid hierin, door bepaalde middelen niet meer te verkopen.
Fipronil en Imidacloprid zijn 2 stoffen die niet meer gebruikt mogen worden in de veehouderij, omdat deze stoffen gevaarlijk zijn voor mensen, als ze in vlees terecht komen en dus gegeten worden.
Als deze middelen gebruikt worden, komen ze door middel van zwemmen ( van honden) in het water terecht. Zo bleek begin dit jaar uit Wagenings onderzoek dat vennen en vijvers waarin honden zwemmen zo vervuild raken met vlooiengif dat ‘het waterleven eraan kapotgaat’.
Hondenhaar, wat wij liefhebbend buiten gooien voor de vogelnestjes, heeft ernstige gevolgen voor vogels en veroorzaken sterfte onder jonge vogels. (dus ook niet in de groenafval container)
Door het niet opruimen van hondenpoep in natuurgebieden, worden deze stoffen zelfs al in de flora aangetoond. Dit heeft een heel schadelijk effect op het bijenbestand. Als er geen bijen meer zijn, wordt er niets bestoven en dat kan weer ernstige gevolgen hebben voor de wereldwijde voedselvoorziening.
Vlooien en teken zijn eveneens schadelijk voor mens en dier, dus laten we samen wijs omgaan met bestrijdingsmiddelen!